Biura przedłużają odwołanie wycieczek do Egiptu – sprawdź, czy polecisz!

W związku z rosnącym napięciem sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie organizatorzy  podtrzymują swoje decyzje o zawieszeniu wycieczek do tego kraju. Problem Egiptu i Tunezji rozniecił też dyskusję o prawach pasażerów do ewentualnych odszkodowań i obowiązkach biur w tej sytuacji. Ministerstwo Sportu i Turystyki studzi ten zapał: żadnych odszkodowań nie będzie. Zamieszki społeczne to okoliczności nieprzewidziane i niezależne od organizatorów imprez.

Nowe wieści o odwołanych wycieczkach

W swoich najnowszych komunikatach biura: TUI Polska, Alfa Star, Exim Tours oraz Itaka poinformowały, że odwołują wszystkie wycieczki do Egiptu z wylotami do 28 lutego br. Ecco Holiday przedłużyło  termin anulacji swoich wylotów do Egiptu do dnia 22.02.2011 włącznie. Neckermann zadeklarował wstrzymanie wylotów przynajmniej do 11 lutego, a w przypadku wycieczek z terminem wylotu od 12 do 28 lutego 2011 ? umożliwienie klientom bezkosztowej zamiany terminu lub kierunku na dostępne w ofercie. Rainbow Tours na razie zawiesił wszystkie wycieczki do Egiptu mające rozpocząć się w terminie 1-13 lutego 2011.

Inna wycieczka lub zwrot pieniędzy

Wszyscy organizatorzy wycieczek oferują swoim klientom bądź bezpłatną zamianę terminu na późniejszy, bądź wylot do innego miejsca z pokryciem przez biuro wszystkich kosztów operacyjnych. Wśród zastępczych kierunków są m.in.: Maroko, Izrael i Wyspy Kanaryjskie. Ostatecznie turyści mają prawo nie przyjąć zastępczej oferty, odstąpić od umowy z organizatorem i otrzymać całkowity zwrot kosztów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki: ?Nie będzie odszkodowań?

W ostatnim czasie przy okazji sytuacji w Egipcie toczy się w mediach dyskusja na temat praw pasażerów i obowiązków organizatorów. Coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat przysługujących turystom odszkodowań za odwołane wycieczki. Aby położyć kres plotkom, MSiT wystosowało oficjalny komunikat do turystów i członków PIT, w którym następująco wyjaśnia swoje stanowisko w tej kwestii:

(?) Przepisy art. 14 ust. 5-6 ustawy o usługach turystycznych uprawniają klienta do zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń lub udziału w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. Przepis ten nie dopuszcza natomiast, aby za imprezę zastępczą biuro podróży mogło żądać jakiejkolwiek dodatkowej dopłaty.

Aktualną sytuację w Egipcie można zakwalifikować zarówno jako działanie siły wyższej (…) oraz jako działanie osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć ani uniknąć.

W obu przypadkach mamy do czynienia z przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność organizatora turystyki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie odpowiedzialności organizatora turystyki wobec klienta na mocy art. 14 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych, dotyczy jedynie prawa klienta do odszkodowania, którego nie należy mylić z prawem do pełnego zwrotu wniesionych świadczeń (…).

Pełne oświadczenie MSiT oraz komunikaty i oferty zastępcze poszczególnych organizatorów można znaleźć na ich oficjalnych stronach internetowych. Nowe terminy odwołanych  imprez turystycznych oraz aktualne informacje o sytuacji w Egipcie na bieżąco przekazuje również serwis Tanie-Loty.com.pl.

Źródło: PR

Brak podobnych post?w.Zostaw komentarz