Turystyka

Początki turystyki sięgają okresu starożytności, kiedy to odbywały się wędrówki ludów w celach religijnych. Na przestrzeni czasu turystyka uległa szeregowi przemian. Zmieniły się jej rodzaje, funkcje oraz cele. Chociaż obok atutów podróży ludzkość zaczęła dostrzegać także wady z nimi związane, nadal wyjazdy turystyczne są przede wszystkim wielką, ekscytującą przygodą. Dla wielu turystyka i podróże w nieznane, urastają do rangi hobby do tego stopnia, że ciągle chcą zobaczyć więcej świata, nie bacząc na środki finansowe.

Turystyka większości kojarzy się przede wszystkim z eksploracją nowych, nieznanych, egzotycznych terenów, najlepiej zagranicznych. Nie do końca tak jest. W tym pojęciu zamyka się wiele rodzajów podróży, także krótkie jednodniowe wycieczki, wyjazdy weekendowe, wyjazdy świąteczne lub po prostu wyjazdy do krewnych. Cel podróży determinuje rodzaj turystyki.

Zainteresowanie wyjazdami turystycznymi rośnie z roku na rok. Zaobserwowano, że pojedyncza osoba zwiększa sukcesywnie ilość podróży, z tą jednak różnicą, że są one krótsze. Urlop dzielony jest na mniejsze, a tym samym można sobie pozwolić na odwiedzenie większej liczby interesujących miejsc.

Najczęściej turyści wybierają słoneczne wakacje, najlepiej w takie miejsca interesujące kulturowo i architektonicznie. Turyści preferują miejsca różnorodne, gdyż daje to im gwarancję na udane wakacje.

Ogromna różnorodność ruchu turystycznego przyczyniła się do tego, że pod jego wpływem zaszło wiele istotnych zmian w społeczeństwie, gospodarce i środowisku. Przede wszystkim podróże poznawcze wpływają na to, że wzrasta społeczna tolerancja w stosunku do innych kultur. Obcowanie z mieszkańcami innych krajów umożliwia nie tylko poznanie innych zwyczajów, wzajemne przekazanie sobie określonych wartości, sposobów mówienia i ubierania, gestów charakterystycznych dla danej kultury itp.

Rokroczna ogromna frekwencja zjeżdżających osób na wypoczynek do określonego miejsca sprawia, że niektóre regiony, które mogłyby zostać wykorzystane przez miejscowych jako tereny rolnicze, obejmowane zostają ochroną. Mało tego obecność podróżnych sprawia, że rozbudowuje się infrastrukturę komunalną. Często bowiem turystów interesuje wypoczynek na wsiach znajdujących się na górskich terenach, bądź nadmorskich. Zwiększony ruch turystyczny sprawia, że władze interesują się takimi obszarami i dbają o nie.

Turystyka przy ogromnej ilości pozytywów, jakie wypływają z niej dla człowieka, ma niestety negatywny wpływ na przyrodę. Z uwagi na działania człowieka skutkujące zmianami w infrastrukturze turystycznej sukcesywnie zmniejsza się powierzchnia naturalnych obszarów, które zamieszkiwane są przez dziko żyjące zwierzęta. Rozrastająca się turystyka to większy ruch samochodowy, z którym związana jest duża emisja spalin. Ścieki pochodzące z obiektów turystycznych przyczyniają się do zwiększonej ilości zanieczyszczenia wód. Oprócz tego rośnie poziom hałasu na terenach atrakcyjnych dla turystów.

Bez wątpienia zmiana otoczenia, która nierozerwalna jest z turystyką, pozwala odpocząć, zregenerować siły i przede wszystkim przeciwdziała chorobom cywilizacyjnym. Obcowanie z naturą nierzadko w czystej postaci pozwala się człowiekowi wyciszyć i wsłuchać w siebie, we własne potrzeby i pragnienia. Zorganizowane wyjazdy grupowe wyzwalają więzy koleżeństwa, sprzyjają integracji i nawiązaniu bliższych relacji dzięki wspólnocie przeżywania także.

Z racji, że dla większości turystyka związana jest z bezpieczeństwem, odpoczynkiem i beztroską, podczas wojaży czasem zdarza się, że czujność ludzka usypia. Pozwalając organizmowi na regenerację psychiczną, odrzuca się możliwości niebezpieczeństw, jest się bardziej beztroskim. Świadomość wakacji i odpoczynku rozluźnia normy społeczne i przyczynia się do powstawania patologii (nadużywanie używek). Podczas wyjazdów często zdarzają się także różnorodne wypadki: utonięcia, tragedie górskie, czy w podróży. Czasem, poza pamiątkami, przywieźć można do domu także różne choroby, np. skóry, spowodowane nadmiernym opalaniem się lub weneryczne, zwłaszcza wtedy, kiedy motywem podróży była przygoda erotyczna.

Do negatywnego odbioru turystyki przyczynić może się szok kulturowy z nią związany. Wyjeżdżając do kraju, w którym panują inne obyczaje, inna kultura, trzeba być przygotowanym kulturowe różnice, które będą zewsząd bombardować turystę. Dla bardziej wrażliwych osób może być to dość trudna sytuacja. Dla osób, które pierwszy raz stykają się z taką różnorodnością obyczajów, która znacząco różni się od tego, co wpajano im od najmłodszych lat, także.

Wyjazdy turystyczne są niezwykle istotne dla człowieka i jego samopoczucia. Funkcje poznawcze pozwalają mu nie tylko poznać kulturę innych społeczeństw, ale także uwrażliwić i nauczyć tolerancji w stosunku do odmienności. Podróż, zwłaszcza w rejony jeszcze nieznane i egzotyczne sprzyja edukacji, także rozumianej jako zdobywanie doświadczenia.

natalia jurga

Funkcje turystyki, przemiany spowodowane turystyką – to wszystko w artykule „Turystyka„.

Brak podobnych post?w.Jedna odpowied na “Turystyka”

  1. […] dziedzin w Polsce w okresie od 2007 do 2013 zostanie przeznaczone ponad 1,5 mld euro z dotacji UE. Turystyka również znalazła się często programów operacyjnych na lata 2007-2013. Zaplanowano przeszło […]

Zostaw komentarz