Rafting

Turystyczna odmiana spławu rzecznego, do której używa się różnych rodzajów tratw, łodzi, pontonów, kajaków itp. Rafting oferuje się na wodach śródlądowych o różnym stopniu trudności, odpowiednio do potrzeb i możliwości pasażerów; od połowy lat-80 XX wieku jako usługa turystyczna wypromowana i identyfikowana globalnie.

Rekomendacje

Pozytywna opinia (często na piśmie) połączona z poleceniem danej osoby lub firmy, jako dobrego pracownika, współpracownika, partnera, wykonawcy. Referencje powstają w oparciu o subiektywną ocenę współpracy, a ten, kto ich udziela bierze na siebie odpowiedzialność, że osoba czy firma, którą rekomenduje będzie dobrze wypełniała swoje zadania w relacji z tym, do kogo skierowane są rekomendacje.

Rezydent

Inaczej pilot wycieczek – to zawód wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania imprezą turystyczną.

Room service

Obsługa hotelowa, płatna dodatkowo.

Ruch turystyczny

To określenie dotyczące przemieszczania się ludzi. Ważne jest to, że przemieszczanie nie jest wymuszone przez czyniki zewnętrzne – ludzie zmieniają miejsce pobytu, swoje środowisko, rytmu życia dobrowolnie – bez przymusu. Ruch turystyczny odnosi się do określonego obszaru, kierunku, okresu w którym trwa, itp.

Rynek turystyczny

Wszelakie relacje związane z ekonomicznym aspektem uprawiania turystyki. Zbiór potencjalnych jak i już aktualnych nabywców produktu turystycznego. Sprzedawcy jak i nabywcy określają, co mają zamiar kupić lub sprzedać i na jakich warunkach ma zostać zrealizowana transakcja.

Rynek turystycznych

Relacje związane z ekonomicznym aspektem turystyki. Potencjalni jak i już aktualni nabywcy produktu turystycznego. Sprzedawcy jak i nabywcy określają co mają zamiar kupić lub sprzedać i na jakich warunkach ma zostać zrealizowana transakcja.

Safari

Wyprawa myśliwska, bądź dłuższa podróż karawanowa w Afryce Wschodniej. Obecnie, wraz z rozwojem globalnej turystyki, coraz częściej terminem tym określa się formę zorganizowanego wypoczynku i rekreacji poprzez podziwianie i fotografowanie naturalnej przyrody, a zwłaszcza świata zwierząt.

Schronisko młodzieżowe

Obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną w samodzielny budynku lub wydzielonej części budynku. W zależności od wyposażenia obiektu i zakresu świadczonych usług schroniska młodzieżowe dzieli się na trzy kategorie, czyli: najwyższa – kat. I, kategoria II i najniższa – kat. III.

Skifox

To nic innego jak krótka narta carvingowa i siedzenie w jednym z odpowiednią amortyzacją. Nie ma kierownicy, a kieruje się nim balansując ciałem. Wystarczy zasiąść wygodnie, założyć specjalne narto-płazy na stopy i już można rozpoczynać zimowe szaleństwo.